28.02.2019

YETENEK GELİŞİMİ ODAKLI FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM ve ÜSTÜN ZEKALILAR EĞİTİMİ - 17 MART 2019- ANKARA

Üstün Yetenekliler Eğitimi Programı Eğitimci: Doç.Dr. Hasan Said TORTOP

Programın Amacı Nedir? Özel yetenekli öğrencilerin özellikleri (duyuşsal, bilişsel, psiko-sosyal gibi), eğitimsel yaklaşımları, öğretmenleri gibi birçok konuda artık eğitimcilerimiz ve ailelerimiz yeterince bilgi sahibi olmuşlardır. Şimdi asıl önemli olan bu çocukların eğitimlerinin nasıl farklılaştırılarak onların gelişimlerinin en üst düzeyde olmasını sağlamaktır. İşte bu sertifika programı ebeveyn ve eğitimcilerin çocuklarının bireysel farklılıklarını belirlemeyi, bu bireysel farklılıklara yönelik dersleri nasıl farklılaştırarak öğreteceklerini alandaki (Renzulli, Maker, Wood gibi) uzmanların modellerinden örneklerle ve uygulamalı olarak görmelerini sağlayacaktır. Bu eğitimde sayesinde; 

Devamı